Close Menu
Spoed? Bel 06 55 37 00 00 Op spoednummer geen APP/SMS (doorgeschakeld)
Geen spoed? Bel dan tijdens spreekuur
Ma t/m vr van 8.00 - 9.00 uur: 0252-534340

Alle artsen erkend!

ALLE ARTSEN ERKEND PAARDENARTS

"Erkend Paardenartsen" staat al sinds de start van onze praktijk in 2004 in ons logo. Alle paardenartsen in vast dienstverband bij Paardendokters, zijn opgenomen in het openbare register Erkend Paardendierenartsen.  Inmiddels is het 2017 en het staat nog steeds in ons logo. Ieder jaar weer opnieuw werkten we eraan. Wat betekent erkenning in ons vakgebied en waarom is Erkenning -op langere termijn- wel een belangrijk punt? 

Erkend Paardendierenartsen Noord Holland

WAT IS DE ROL VAN ERKENNING BIJ PAARENARTSEN?

Een dierenarts is na het afstuderen aan de universiteit algemeen bevoegd om alle diersoorten te behandelen. Tussen algemeen bevoegd en algemeen bekwaam om alle voorkomende handelingen in praktijk ook daadwerkelijk kwalitatief goed te verrichten, liggen echter gaten. Paardengeneeskunde is ook een erg ruim vak. Na het afstuderen moet men in praktijk dus nog veel bij leren, via werkervaring, onderlinge begeleiding en door verdere bijscholing.

Welke gaten een dierenarts tussen afstuderen en praktijkfunctioneren exact gaat opvullen, hangt af van de praktijkinrichting, de diersoorten, de werkverdelingen binnen deze praktijk, het aantal jaren dat de arts werkt en... de vraag of veel geld en tijd steken in de opbouw van ervaring en in bijscholing voldoende serieus genomen wordt. 

Wordt er op een praktijk veel geld en tijd gestoken in voortdurend bijblijven en verdere opbouw van kennis? Of moet alle winst de zak in?

EEN MINIMALE INSTAP

Een dierenarts verkrijgt de erkenning Paardendierenarts als deze gedurende 2,5 jaar ongeveer 25 dagdelen nascholing geneeskunde paard volgt. Met moet ook een minimaal aantal praktijkuren met paarden ervaring op doen. Een afgestudeerd arts kan dus binnen 2,5 jaar Erkend Paardendierenarts zijn.

Dat is dus de minimumeis, meer nascholing mag! Echter, bij de andere diersoorten, zijn er vergelijkbare bijscholingsregisters. De Erkenning behouden, moet wel ieder jaar iets voor gedaan worden. Als een arts in meerdere dierregisters wil blijven staan, leidt dit op langere termijn in totaal tot relatief forse, verplichte, opleidingskosten voor een praktijk.

Dan zijn er ook nog artsen die 1 diersoort doen, maar die het niet voor elkaar krijgen om erkenning te verkrijgen of behouden, omdat men uiteindelijk toch niet voldoende wil blijven investeren in algemene na- en bijscholing.

EEN JAARLIJKSE MINIMUM EIS

Om de erkenning te behouden moet continue bijgeschoold worden. Ook al is men al jarenlang arts. Erkenning verzorgt zo allereerst een druk op artsenpraktijken, explicieter te gaan kiezen, welke diersoort men nu wel en niet gaat volgen. Dat vinden wij een goede ontwikkeling, want ook met de hond wil je een arts die up to date is.

Diereigenaren kunnen zien in de deze registers, OF een arts de laatste tijd, nascholing voor de diersoort volgde. Wat voor SOORT nascholing dat dan EXACT was en HOE LANG men al na- en bijscholing volgt, is nu helaas nog niet transparant, maar uiteindelijk natuurlijk ook wel heel relevant. Aangezien ons vak dus heel breed en dus omvangrijk is, is dat toch echt wel een openstaand punt.

DE ERKENNING IS BREED GENOEG

Omdat wij sinds 1996 al alleen maar paarden behandelen, liepen wij en andere praktijken waar artsen werken die alleen paarden behandelen, in 2006 even vast in het register. Want er was voor de diersoortspecialist, toen een te klein aanbod van cursussen in de erkenning. Rondom 2006 werd het aanbod cursussen die jaarlijkse punten gaven voor de Erkend Paardendierenartsen, echter heel sterk uitgebreid. Als een cursus niet op de lijst staat, maar zeker wel veel te maken heeft met paardengeneeskunde, kun je vaak toch erkenningspunten aanvragen. Zo kwamen er vele paardgerichte opleidingen bij, ook van internationale, aanbieders, waar bijvoorbeeld ook meer specialistische kennis wordt overgedragen.

Wat er in 2006 aan de hand was, was illustratief voor de werkelijkheid. De ene paardenarts liep er in vast, terwijl de andere paardenarts er nog niet eens in zat.

De erkenning met bredere mogelijkheden die in 2006 volgde, weerspiegelt nu de werkelijke breedte van het mooie beroep paardenarts. Je kunt er jarenlang studiepunten tellen, optellen en blijven doortellen. Na bijna 20 jaar werken en leren als paardenarts, zijn er nog steeds dingen, om weer bij te leren. Wie goed wil leren paardrijden kan levenslang van paarden blijven leren. Voor paardenartsen is dit niet anders. Paarden zijn op meerdere manieren, unieke dieren. Ze weten ons te boeien.

VREEMDE EEND IN DE BIJT

Naast Erkend Paardendierenarts is er ook nog een register Erkende Keuringsdierenarts Paard. Dit is geen opleidingsregister, maar een verzekeringsvolmachtenregister, dus heel iets anders. Het gaat hier om paardenartsen, die paarden ook direct mogen verzekeren bij bepaalde verzekeraars, zonder dat er een verzekeringsarts direct bij betrokken is.

Zoals passend bij alle verzekeringsvolmachtconstructies, vindt ook bij paardenverzekeringen ieder jaar achteraf bij iedere "tussenpersoon" nog wel degelijk een steekproeftoetsing van het aanbod plaats. Want natuurlijk moet er niet ergens opeens een arts zijn die veel makkelijker over acceptatie en behandelmethodes gaat denken, dan de verzekeringsmaatschappij zelf.

In de verzekeringsbranche is controle houden superbelangrijk, voor het continue onderhoud van gezonde werkstructuren. Bij keuringsartsen pakt men uit het aanbod daarom ieder jaar alsnog achteraf een zeer grote steekproef, om zo alsnog de kwaliteit van genomen rontgenfoto's en correctheid van de acceptatiebeoordeling in de volmacht te controleren. Voor zo een omvangrijke toetsing achteraf, moeten de aangesloten volmachtartsen dan jaarlijks een hoge financiele bijdrage betalen, waar geen exclusieve scholing tegenover staat. 

Een gecontroleerde constructie is ook ideaal voor de stamboeken, om in mee te liften. Zij willen graag dat er alleen met paarden zonder bepaalde botproblemen gefokt wordt. Stamboeken dragen dan weer de nodige volume op het aantal keuringen bij. Nu alle fokmerries naar een beperkt aantal artsenadressen moeten, is dat dan voor veel artsen weer interessant. Zo onstond dit register.

In onze werkregio zijn er echter relatief erg weinig stamboekkeuringen (want er is relatief bijzonder weinig fokkerij in onze volbebouwde regio). Wij voelen er ook weinig voor, om vele uren in de auto te gaan zitten. Zo zouden we werktijd te verliezen, die we op een andere manier goed kunnen invullen.

Zo komt het dat we van het volumevoordeel, als praktijk onvoldoende de vruchten kunnen plukken. Zolang de jaarlijks terugkomende hoge controlekosten niet gerelateerd zijn aan het werkelijke volume houden we dat graag zo. Daarom is het, dat wij geen opname aanvragen op de Erkend keuringsartsenlijst.

Wel verrichten wij in onze regio veel aan-en verkoopkeuringen, ook voor export van rijpaarden naar het buitenland. Bij veel aankoopkeuringen is er geen verzekeringswens, maar dan wil een potentieel nieuwe eigenaar, dat we hetzelfde medische protocol of zelfs iets uitgebreider, grondig voor hem doorlopen. Het belang van de eigenaar is dan natuurlijk zeker niet kleiner, dan het belang van een verzekeraar zou zijn. Want als voor aanschaf al overduidelijk blijkt dat er een sterk verhoogde kans is op eerdere uitval of operatiekosten en risico's, is dat allerbelangrijkst nieuws voor de eigenaar die op het punt staat het paard aan te schaffen voor een bepaald bedrag. De particuliere eigenaar gaat vaak ook een emotionele, niet in geld uitdrukbare, band met het paard opbouwen. Sommige paarden worden gekocht vanuit oogpunt hem later weer door te verkopen enz. Een keuring is voor alle partijen, altijd belangrijk.

In de gevallen dat aankoopkeuringen gelijkertijd ook moet leiden tot opname in een verzekering, worden foto's direct doorgestuurd naar de arts van de specifieke paardenverzekeraar, die de paardeneigenaar uitkoos en direct tot eigen opinie kan overgaan. Welke verzekeraar dit is, maakt ons niets uit. Ook sturen we veel foto's naar buitenlandse artsen en verzekeraars. Onze kwaliteit foto's is zeer goed.

Doordat we werken met sterke rontgenapparatuur, door de afgelopen jaren alle belangrijke cursussen inzake foto's nemen en normering te volgen, doordat de acceptatienormen overwegend eenduidig zijn en omdat we ook al lang werkzaam zijn in het gebied kreupelheid, staan we inmiddels bekend om een gedegen, eerlijke aanpak bij keuringen en mooi, scherp fotomateriaal. Dit zorgde ervoor, dat we in de loop der jaren met alle verzekeraars, een zeer prettige samenwerking hebben opgebouwd. Maar allerbelangrijkst, dat veel van "onze" eigenaren, meer konden genieten van hun paard, doordat we via een keuring zeker niet alles, maar toch een belangrijk gedeelte van de mogelijke toekomstige medische problemen, in vroeg stadium bloot leggen.

NAAR 1 TRANSPARANT TOTAALREGISTER?

Ten onrechte wordt soms gedacht dat het keuringsregister een opleidingsregister is, maar dat is het dus niet. Daarvoor hebben we het register Erkend Paardendierenarts. Tussen dierenartsen kunnen uiteindelijk natuurlijk grote verschillen gaan ontstaan op gebied van na- en bijscholing, ook tussen Erkend paardendierenartsen.

Nog mooier zou het voor paardeneigenaren uiteindelijk natuurlijk zijn, als er gewoon 1 volledig transparant register komt, waar op praktijkniveau, per paardenarts alle genoten bij- en nascholing vermeld wordt. Dit geeft echter alleen een correct beeld als het wordt gecontroleerd en...... met volledig terugwerkende kracht opgezet wordt. Zou men deze stap echter goed kunnen gaan maken, dan ontstaat er voor iedereen een uiterst betrouwbare bron, die iedereen helder aangeeft welke kennis per praktijk en per arts, op enig moment in huis is.

Dit lijkt echter op een luchtkasteel. Want in 2014 zagen we zelfs, om diverse redenen, een terugval in het aantal Erkend Paardendierenartsen, wat niet goed is, want zowel transparantie en educatie is bijzonder belangrijk voor onze beroepsgroep. We zijn daarom zeer benieuwd naar de verdere ontwikkelingen in ons register.